Ordräknaren/Vanliga stavfel/Milleniumskifte eller millennieskifte?

Milleniumskifte eller millennieskifte, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är millennieskifte, det är alltså felaktigt att skriva milleniumskifte, millenniumskifte eller millenieskifte.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet millennieskifte är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis milleniumskifte, millenniumskifte eller millenieskifte. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet millennieskifte när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "millennieskifte":

  • millenieskifte
  • millenniumskifte
  • milleniumskifte

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: millennieskifte
  • Felaktiga stavningar är: milleniumskifte, millenniumskifte, millenieskifte