Ordräknaren/Vanliga stavfel/Soljus eller solljus?

Soljus eller solljus, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är solljus, det är alltså felaktigt att skriva soljus.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet solljus är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis soljus. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet solljus när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "solljus": soljus.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det råder gynnsamma väderförhållanden med mindre vind och ett täcke av rök som blockerar direkt soljus.

Månen blir dock aldrig helt svart, på grund av att lite soljus bryts i jordens atmosfär och träffar månen.

För att stänga ute soljus som kommer genom fönstret kan man använda sig av Persienner eller någon slags gardin.

De tjocka röda algerna lägger sig som en matta över reven och stryper korallernas tillgång till soljus och näring.

Masken kan även minska risken för att djuret bländas av soljus och reflektioner i vatten, och förbättrar mörkerseendet.