Ordräknaren/Vanliga stavfel/Endå eller ändå?

Endå eller ändå, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ändå med ett ä i början, det är alltså felaktigt att skriva endå med ett e i början.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ändå är ett ord som det är ganska vanligt att man ser att någon stavar fel på, och istället felaktigt skriver endå. Orsaken till detta är troligen dialektalt, där ordet för vissa dialekter vid uttal låter som att det skulle börja med ett e snarare än ett ä.

Sammanfattning

Skriv en kommentar