Ordräknaren/Vanliga stavfel/Seperat eller separat?

Seperat eller separat, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är separat, det är alltså felaktigt att skriva seperat.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet separat är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis seperat. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet separat när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "separat": seperat.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Gutniskan räknas varken till de östnordiska eller de västnordiska språken utan utgör en seperat gren.

I stället kommer överenskommelser som även omfattar Gibraltar att kräva ett seperat avtal med Spanien.

Trots att den nya kolonin, Berbice, låg under Västindiska kompaniets jurisdiktion, styrdes den seperat.

I en seperat rättsprocess dömdes Fields i slutet av juni till livstids fängelse för 29 fall av hatbrott.

I ett seperat process dömde en delstatsdomstol mannen till livstids fängelse för mord i december i fjol.