Ordräknaren/Vanliga stavfel/Härör eller härrör?

Härör eller härrör, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är härrör med två r i mitten, det är alltså felaktigt att skriva härör med endast ett r i mitten.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet härrör är ett ord som man inte jätteofta men ibland stöter på som felstavat med endast ett r i mitten, som härör. Det är särskilt vanligt i t.ex. kommentarsfält på internet och är så klart helt fel. Orsaken till felstavningen kommer troligen från det talspråkliga, då de sammansatta orden "här rör" som bildar ordet härrör när de uttalas låter som att de endast består av ett r inom vissa dialekter, dvs. ett av r:en försvinner när ordet uttalas.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De så kallade Asa-gudarna härör från Egypten, och kommer från ordet ausar.

Townhouses är ett begrepp som härör från engelska godsägares bostäder i London.

Vi vill att det skall finnas en symbol på livsmedel som EJ härör från halal- och kosherslakt.

Baggå har bebyggelse som härör ända från 1600-talet.

Under fredagen meddelade kommunen att man hade hittat var det otjänliga vattnet härör från.