Ordräknaren/Vanliga stavfel/Advancera eller avancera?

Advancera eller avancera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är avancera, det är alltså felaktigt att skriva advancera med d.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet avancera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis advancera. Orsaken till detta är troligtvis både talspråkligt och på grund av att engelskan är så vanlig i Sverige, då ordet avancera när det uttalas ibland har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas samt det faktum att avancera på engelska är advance (se t.ex. advance på Engelskordbok.se).

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Volleybolldamerna har alljämt allt i egna händer för att advancera.

Det gör det svårt för oss att advancera, berättar soldaten.

Linus Karlsson ligger nu väldigt bra till för att advancera och spelar sin andra match i helgen.

Denna nya allians öppnade nya möjligheter för Churchill att advancera.