Ordräknaren/Vanliga stavfel/Utryck eller uttryck?

Utryck eller uttryck, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är uttryck, det är alltså felaktigt att skriva utryck.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet uttryck är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis utryck. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet uttryck när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "uttryck": utryck.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Kanske är det ett utryck för rivaliteten mellan Iran och landets fiende i Mellanöstern Saudiarabien.

Ett vanligt utryck för att menstruera var under denna tid att "ha på kläderna" eller "ha på särken".

I ett 24 sidor långt brev och en video har han utryck högerradikala åsikter och konspirationsteorier.

Warren (1973) ger utryck för: Henrik den yngre var den enda i sin familj som var populär i sin samtid.

Vakuum (även tomrum) är ett fysikaliskt utryck för ett utrymme som inte innehåller någon materia alls.