Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tillexempel eller till exempel?

Tillexempel eller till exempel, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är till exempel, det är alltså felaktigt att skriva tillexempel.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet till exempel är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tillexempel. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet till exempel när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "till exempel": tillexempel.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Effekten är olika stor hos olika djurarter, och hamstrar är tillexempel mycket känsligare än råttor.

Enligt de nya riktlinjerna ska tillexempel kvinnor bära kläder som täcker urringning, knän och rygg.

Jämställdheten går visserligen framåt i Sverige, men inte lika snabbt som i tillexempel Nya Zeeland.

Syret sparas inte bara i blodet och i lungorna utan också i andra vävnader, tillexempel i musklerna.