Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hadde eller hade?

Hadde eller hade, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är hade med ett d, det är alltså felaktigt att skriva hadde med två d.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet hade är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis hadde med två d. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet hade när det uttalas har en sådan betoning på d-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två d.

Sammanfattning

Skriv en kommentar