Ordräknaren/Vanliga stavfel/Akseptera eller acceptera?

Akseptera eller acceptera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är acceptera, det är alltså felaktigt att skriva akseptera, asseptera eller aceptera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet acceptera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis akseptera, asseptera eller aceptera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet acceptera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "acceptera":

  • aceptera
  • asseptera
  • akseptera

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I mars började Tesla officiellt akseptera bitcoin som betalning för sina elbilar.

I ett tv-sänt uttalande säger han att militären aldrig kommer aceptera en ledare som de tvingats på.

Resten av världen kan inte asseptera detta.

Hur ska vi kunna akseptera en fredsprocess när vi behandlas som djur här.

Skulle ni akseptera inblandning i er inrikespolitik?