Ordräknaren/Vanliga stavfel/Potensiell eller potentiell?

Potensiell eller potentiell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är potentiell med ett t mitt i ordet, det är alltså felaktigt att skriva potensiell med s.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet potentiell är ett ord som man emellanåt stöter på som felstavat i form av att ett t mitt i ordet har ändrats till ett s, och den felaktiga stavningen potensiell har bildats. Felstavningen hittas för det mesta i olika kommentarsfält på internet, och har under senare år blivit relativt vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga och dialektala, då potentiell uttalas på ett sätt att det lätt kan misstolkas att ordet skall stavas med ett s istället för t.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det som planet har är potensiell energi, kanske mest i form av lägesenergi.

Borlängebördiga Rut Olsson, 51 år, lyftes fram som en potensiell kandidat.

Om du vill ha din hund på vår hanhundslista som potensiell avelshund, kan du skicka information här.

Vi söker en läkare med akademiskt engagemang inom forskning, för konsultation och potensiellt forskningssamarbete.

Jag har just nu en potensiell köpare på bilen här, vänta lite.