Ordräknaren/Vanliga stavfel/Afganistan eller Afghanistan?

Afganistan eller Afghanistan, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är Afghanistan, det är alltså felaktigt att skriva Afganistan.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet Afghanistan är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis Afganistan. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet Afghanistan när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "Afghanistan": Afganistan.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Enligt RSF är Mexiko, Syrien och Afganistan världens farligaste länder för nyhetsmedier att verka i.

I maj inledde gruppen en offensiv i samband med tillbakadragandet av utländska trupper i Afganistan.

USA har intensifierat sina flyganfall i gränsregionen i östra delen av Afganistan den senaste tiden.

Faktum är att kvinnors rättigheter i Afganistan redan inskränkts på flera håll under det nya styret.

De sista amerikanska evakueringsplanen och alla soldater har lämnat Kabuls flygplats och Afganistan.