Ordräknaren/Vanliga stavfel/Överaska eller överraska?

Överaska eller överraska, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är överraska, det är alltså felaktigt att skriva överaska.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet överraska är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis överaska. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet överraska när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "överraska": överaska.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den skoningslösa hettan kan överaska besökarna, som inte är tillräckligt förberedda på utmaningarna.

Tänk om Nederländerna kan överaska lika positivt som Ajax har gjort i Champions League på senare år.

Efter tre veckor rusade de belägrade trupperna plötsligt ut från borgen och lyckades överaska motståndarna.

Se Andreas Utterström lista tre punkter Donald Trump skulle kunna överaska med under sina sista dagar vid makten.

Av de 40 namn som finns på Donald Trumps lista är det här några av de hetaste, men Donald Trump tycker om att överaska.