Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tillfredställelse eller tillfredsställelse?

Tillfredställelse eller tillfredsställelse, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tillfredsställelse, det är alltså felaktigt att skriva tillfredställelse.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tillfredsställelse är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tillfredställelse. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tillfredsställelse när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tillfredsställelse": tillfredställelse.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Precis som vid varje skattjakt infinner sig en tillfredställelse när man hittar skatten, även om skatten består av skräp.

Tom Lanham på BAM ansåg att "Americana" handlade om människans behov av omedelbar tillfredställelse och Noodles beskrev låten som ”cynisk”.

I dag känner jag tillfredställelse och, ärligt talat, lättnad, säger hon vid en presskonferens och beskriver skilsmässan som ”en ljuv sorg”.

I mitten av september 1712 kunde Stenbock landsätta en expeditionskår på 14 000 man på Rügen i Pommern, vilket hälsades med tillfredställelse i Turkiet.

I början på 2000-talet har forskare, såsom Rosemary Basson, fokuserat mer på avslappningsfasens vikt för kvinnor att känna tillfredställelse efter samlag.