Ordräknaren/Vanliga stavfel/Jämnbördig eller jämbördig?

Jämnbördig eller jämbördig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är jämbördig, det är alltså felaktigt att skriva jämnbördig.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet jämbördig är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis jämnbördig. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet jämbördig när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "jämbördig": jämnbördig.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Som många sittande regeringschefer vill Angela Merkel begränsa utmanarens möjlighet att synas på jämnbördig nivå.

Anmärkningsvärt var att Norge inte längre skulle vara en erövring tillhörande Sverige, utan vara en jämnbördig part i en personalunion.

Därmed ställdes Royal Navy med sina drygt 100 linjeskepp och 58 fregatter mot en jämnbördig motståndare i Frankrikes omkring 50, och Spaniens omkring 50, linjeskepp.

Detsamma året erkändes Tiberius tribunmakten och prokonsulsmakten, utsända från utländska kungar var tvungna att visa honom aktning, och år 13 förärades han en andra triumf och jämnbördig imperium med Augustus.

I denna osannolika allians med Julius Caesars ärkemotståndare, senatorn Cicero, fick Octavianus tillåtelse av senaten att inträda där som medlem den 1 januari 43 f.Kr., och han fick rösträtt jämnbördig med konsulerna.