Skrivmall för nyhetsartikel

Med nyhetsartikel menar man en sådan nyhetsartikel som är vanlig i dags- och kvällstidningar. Nyhetsartiklar skall vara skrivna på ett spännande sätt, så att läsaren vill fortsätta att läsa klart hela nyhetsartikeln - men det är oerhört viktigt att vara neutral och enbart hålla sig till fakta! En nyhetsartikel innehåller i huvudsak tre specifika "delar": rubrik, ingress och brödtext.

Rubrik

Nyhetsartikelns rubrik skall både tala om vad nyhetsartikeln handlar om och fånga läsarens uppmärksamhet och intresse. Rent textuellt skall rubriken vara skriven i en mycket större text än själva nyhetsartikeln.

Ingress

Ingressen är en inledning till din nyhetsartikel och skall placeras direkt nedanför rubriken. Meningen med ingressen är att sammanfatta handlingen av resten av nyhetsartikeln, att vara en TL;DR skulle man kunna säga (Too Long;Didn't Read).

Brödtext

Brödtexten skall i detalj redogöra för det nyhetsartikeln handlar om. Om handlingen är komplex kan det vara klokt att börja med en inledande bakgrundsbeskrivning. Tänk på att de som läser nyhetsartikeln oftast skall kunna ta fram artikeln och läsa den med full förståelse med väldigt liten föregående kunskap om bakgrunden. Tänk även på att dela upp brödtexten i flera stycken så att det blir lättare för läsaren att ta sig igenom och förstå nyhetsartikeln.