Ordräknaren/Vanliga stavfel/Jannuari eller januari?

Jannuari eller januari, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är januari, det är alltså felaktigt att skriva jannuari.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet januari är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis jannuari. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet januari när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "januari": jannuari.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: januari
  • Felaktiga stavningar är: jannuari
  • Se exempel på januari i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den 30 jannuari 1933 utnämndes Adolf Hitler till tysk rikskansler och maktövertagandet var ett faktum.

Det dröjde fyra månader, till den 27 jannuari 2012, innan SBF slutligen bekräftade Rydell som mästare.

Den 1 jannuari 1975 trädde den nuvarande regeringsformen i kraft efter att den fastslagits året innan.

Tidsfristen för att skicka in nomineringsformulären är den 31 jannuari det år som priset ska delas ut.

Senast den 21 jannuari ska det brittiska parlamentet rösta om utträdelseavtalet med EU, har May lovat.