Ordräknaren/Vanliga stavfel/Websida eller webbsida?

Websida eller webbsida, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är webbsida, det är alltså felaktigt att skriva websida.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet webbsida är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis websida. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet webbsida när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "webbsida": websida.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De ges ut digitalt på magasinet V Jumps websida, och har även tryckts i två tankōbon-volymer vardera.

Washington Posts journalister hittade ett meddelande på en websida från en person med namnet Jaime Phillips.

Enligt en websida som övervakar elnätet var över tre miljoner kunder utan el i Texas på tisdagskvällen lokal tid.

På deras websida kan numera varje medborgare ta del av gällande stadsplaner/detaljplaner och pågående planarbeten.

Det har fått Trump att lansera en ny websida där han ska publicera innehåll ”direkt från den forne presidentens skrivbord”.