Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bestäma eller bestämma?

Bestäma eller bestämma, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bestämma, det är alltså felaktigt att skriva bestäma.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bestämma är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bestäma. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet bestämma när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "bestämma": bestäma.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Förhandlingar är något annat och innebär att parterna får bestäma innehållet i ett avtal, säger hon.

Han väntar med att bestäma sig men vill lämna sitt jobb efter att han måste jobba i Tulsa över julen.

I ”nära utlandet” vill Ryssland vara med och bestäma vad som händer i andra länder skriver forskarna.

Det betyder däremot inte att den stora massan väljare väntar med att bestäma sig innan tv-debatterna.

För en del handlar det om en känsla av att Polen får bestäma över sin egen väg, trots EU-medlemskapet.