Ordräknaren/Vanliga stavfel/Dublett eller dubblett?

Dublett eller dubblett, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är dubblett, det är alltså felaktigt att skriva dublett.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet dubblett är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis dublett. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet dubblett när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "dubblett": dublett.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Rebecca bodde ihop med en annan tjej i en dublett, en blondin hon också.

De såg bara avigsidorna, de båda blondinerna en trappa upp i sin dublett.

Min tanke är den att om möjligt slå mig ihop med en kumpan om hyra av en dublett här nere à fyrtio kronor per skaft och månad.