Ordräknaren/Vanliga stavfel/Partion eller partition?

Partion eller partition, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är partition, det är alltså felaktigt att skriva partion.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet partition är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis partion. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet partition när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "partition": partion.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

En partion, eller klassindelning av en mängd är en uppdelning av mängden i delar som inte överlappar och som tillsammans omfattar hela mängden.

Skapa en partion från opartitionerat utrymme.