Ordräknaren/Vanliga stavfel/Övergångsställ eller övergångsställe?

Övergångsställ eller övergångsställe, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är övergångsställe, det är alltså felaktigt att skriva övergångsställ, övergångställ eller övergångställe.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet övergångsställe är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis övergångsställ, övergångställ eller övergångställe. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet övergångsställe när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "övergångsställe":

  • övergångställe
  • övergångställ
  • övergångsställ

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: övergångsställe
  • Felaktiga stavningar är: övergångsställ, övergångställ, övergångställe
  • Se exempel på övergångsställe i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Olyckan skedde när 73-åringen skulle korsa Kungsgatan på ett övergångsställ och lokaltrafikbussen svängde ut från en bussterminal.

En svart bil kör på en kvinna vid ett övergångsställ, kvinnan skriker men istället för att stanna och hjälpa till kör bilen helt sonika vidare.

Han ska ha blivit påkörd på ett övergångställ, han var vaken och talbar när han lastades i ambulans, säger räddningsjtänstens ledningsoperatör.

Han ska ha blivit påkörd på ett övergångställe, han var vaken och talbar när han lastades in i ambulans, säger räddningsjtänstens ledningsoperatör.

Kvinnan ska ha gått över ett övergångställ när hon blev påkörd, det är en hastighetsbegränsning på 70 km/h på den sträckan, Johan Josarp, vakthavande befäl på polisen.