Ordräknaren/Vanliga stavfel/Följdaktligen eller följaktligen?

Följdaktligen eller följaktligen, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är följaktligen, det är alltså felaktigt att skriva följdaktligen.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet följaktligen är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis följdaktligen. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet följaktligen när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "följaktligen": följdaktligen.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Efter modifikationer ökades detta till 16 grader, vilket följdaktligen ökade räckvidden till 20 400 m.

Symptom orsakade av nocebo kommer följdaktligen minska då den upplevda orsaken till besvären försvinner.

De dansktalande barnen i Skåne fick svenska ABC-böcker, och läskunnigheten ökade följdaktligen drastiskt.

Kommissionen Santer avgick följdaktligen innan någon formell misstroendeförklaring antogs av parlamentet.

Tåg mot Sydney kör längs de högre spåren, och följdaktligen kör tåg i motsatt riktning längs de lägre spåren.