Ordräknaren/Vanliga stavfel/Extärn eller extern?

Extärn eller extern, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är extern, det är alltså felaktigt att skriva extärn.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet extern är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis extärn. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet extern när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "extern": extärn.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den 31 oktober ges den sista förstadosen på extärn vaccinationsplats, sedan tar vårdcentralerna över.

Dessutom ska en extärn genomlysning göras för se hur processen med bemanningen vid BB gått till i år.

Tjänsten tillsätts antingen direkt eller utlyses i öppen konkurrens och med extärn sakkunnig granskning.

På måndagen hölls ett styrelsemöte där man beslutade om en oberoende extärn granskning av det inträffade.

En donationsprofessur är en professorstjänst som finansieras genom en riktad extärn donation till högskolan.