Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bergsmästare eller bergmästare?

Bergsmästare eller bergmästare, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bergmästare, det är alltså felaktigt att skriva bergsmästare.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bergmästare är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bergsmästare. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet bergmästare när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "bergmästare": bergsmästare.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

När Lybecker i november 1644 utnämndes till bergsmästare vid Stora Kopparberget flyttade han till Falun.

Modern Maria var dotter till vice häradshövdingen och biträdande länssekreteraren i Tavastland, Josef Frans Oskar Idestam, samt sondotter till bergsmästare Gustaf Idestam.

Sedan verket tilldelats formella bergsprivilegier av drottning Kristinas förmyndarregering 1637 utsågs bergsskrivaren Hans Philip Lybecker till bergsmästare i det nyinrättade tionde bergmästardömet.