Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hållt eller hållit?

Hållt eller hållit, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är hållit, det är alltså felaktigt att skriva hållt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet hållit är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis hållt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet hållit när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "hållit": hållt.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: hållit
  • Felaktiga stavningar är: hållt
  • Se exempel på hållit i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

När missförhållandet uppdagades tvingades personen lämna sin post men utåt har förbundet hållt tyst.

Kinas ledare XI Jinping har flera gånger den senaste tiden hållt tal där han lanserat detta begrepp.

Vi har ännu inte hållt förhör med målsägaren och vittnen, men det kommer ske under dagen, säger hon.

Polis har varit till bostaden och hållt förhör och gjort en teknisk undersökning för att säkra spår.

Polisen har sedan skjutningen hållt cirka 250 förhör och har resursförstärkning från hela Region öst.