Ordräknaren/Vanliga stavfel/Dödstraff eller dödsstraff?

Dödstraff eller dödsstraff, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är dödsstraff, det är alltså felaktigt att skriva dödstraff.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet dödsstraff är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis dödstraff. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet dödsstraff när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "dödsstraff": dödstraff.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Han menar också att den iranska befolkningen står bakom beslutet om att döma Djalali till dödstraff.

Människor som kritiserar regeringen riskerar dödstraff, något som dock inte verkställts på många år.

Att vanhelga islam eller den heliga skriften Koranen är brott som är förenat med dödstraff i Pakistan.

Fem saudiska tjänstemän riskerar dödstraff för mordet på journalisten och dissidenten Jamal Khashoggi.

Vi fördömer tillämpningen av dödstraff i alla dess former”, skriver Wallström i en skriftlig kommentar.