Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kariär eller karriär?

Kariär eller karriär, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är karriär, det är alltså felaktigt att skriva kariär eller kariärr.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet karriär är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kariär eller kariärr. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet karriär när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "karriär":

  • kariärr
  • kariär

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag ska spela nästa match som om det vore den sista i min kariär, säger Djokovic om söndagens final.

Buck, som vid det laget fått en kariärr som författare, behöll dock hans efternamn som författarnamn.

Han gick från gymnasielärare till språkrör Kalixbon Peter Eriksson har haft en lång politisk kariär.

Lowell skulle komma att ge ut flera andra diktsamlingar och essäsamlingar under sin litterära kariär.

Hans kariärr varade i 66 år och han fick ett eget släktvapen som, passande nog, föreställde tre grytor.