Ordräknaren/Vanliga stavfel/Världa eller värda?

Världa eller värda, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är värda, det är alltså felaktigt att skriva världa.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet värda är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis världa. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet värda när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "värda": världa.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: värda
  • Felaktiga stavningar är: världa
  • Se exempel på värda i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Runt omkring på ön finns det många historiska platser, ruiner och kyrkor, som är väl världa ett besök.

President Trump hotar också med att införa tullar på andra kinesiska varor världa 325 miljarder dollar.

Tullnivån på övriga aktuella kinesiska varor, världa cirka 120 miljarder dollar, hamnar på 7,5 procent.

Andra toppar som är världa att nämnas är Hatten 4 639 m ö.h., Delamere Peak, Macmillan Peak och Rotundu.