Ordräknaren/Vanliga stavfel/Insperation eller inspiration?

Insperation eller inspiration, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är inspiration, det är alltså felaktigt att skriva insperation.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet inspiration är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis insperation. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet inspiration när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "inspiration": insperation.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Och i barerna serveras också drinkar som tagit insperation från Nordkoreas ledare och USA:s president.

Han berättade för utvecklaren Dan Oliver om vad han ville ha i spelet utan att avslöja sin insperation.

Arbetslaget tog också insperation från filmen Gravity (2013), i fråga om spelets enkelhet och intensitet.

Vid utformningen av spelet från en konstnärlig synvinkel tog arbetslaget olika konstverk som insperation.

Det ger allt ifrån ökade taktiska kunskaper, ideologisk insperation och finansiering, enligt en ny studie.