Ordräknaren/Vanliga stavfel/Etioper eller etiopier?

Etioper eller etiopier, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är etiopier, det är alltså felaktigt att skriva etioper.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet etiopier är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis etioper. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet etiopier när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "etiopier": etioper.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: etiopier
  • Felaktiga stavningar är: etioper
  • Se exempel på etiopier i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Kortegevägen in till huvudstaden kantades av tusentals etioper klädda i vitt med palmblad i händerna.

Det handlar om hundratals migrantarbetare, mestadels etioper men även sydasiater, som hålls i förvar innan deras utvisning verkställs.