Ordräknaren/Vanliga stavfel/Arbetssam eller arbetsam?

Arbetssam eller arbetsam, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är arbetsam, det är alltså felaktigt att skriva arbetssam.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet arbetsam är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis arbetssam. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet arbetsam när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "arbetsam": arbetssam.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det hade varit en arbetssam dag.

Han var arbetssam och hederlig, kosta vad det kosta ville.

Han hade haft en arbetssam dag, och nu ville han vila ut hos denna unga flicka, som ännu gick med våren i sitt hjärta.

Jag tycker att hon är väldigt arbetssam faktiskt.

Per har vuxit upp till en duglig och arbetssam ung man.