Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förädisk eller förrädisk?

Förädisk eller förrädisk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förrädisk, det är alltså felaktigt att skriva förädisk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förrädisk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis förädisk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet förrädisk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "förrädisk": förädisk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Men den här sjukdomen är förädisk.

En annan förädisk skylt lyder: Det är säkert bra att göra tvärt om.

En sådan förädisk skylt lyder: Det här kommer aldrig att fungera, avbryt hela övningen.

Till råga på allt åkte tröjan upp när Patrik drog henne och en förädisk bilring hotade att välla upp ur linningen.