Ordräknaren/Vanliga stavfel/Modifering eller modifiering?

Modifering eller modifiering, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är modifiering, det är alltså felaktigt att skriva modifering.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet modifiering är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis modifering. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet modifiering när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "modifiering": modifering.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

År 2009 genomgick fartygen en modifering för att anpassas för uppdraget med förbandet ME01 i Adenviken.

De andra r-haltiga tecknen bildas genom modifering av andra stavelsetecken, i vilken dessa tillförs ett snedstreck.

Enligt FOI är kryssningsroboten troligen konstruerad så att den efter modifering kan nå 1.500 till 2.000 kilometer.

Enligt FOI är kryssningsroboten troligen konstruerad så att den efter modifering kan nå 1.500 till 2.000 kilometer.

Hans bok Om arternas uppkomst från 1859 etablerade evolutionär härstamning med modifering som den dominerande vetenskapliga förklaringen av mångfalden i naturen.