Ordräknaren/Vanliga stavfel/Såkallat eller så kallat?

Såkallat eller så kallat, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är så kallat, det är alltså felaktigt att skriva såkallat.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet så kallat är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis såkallat. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet så kallat när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "så kallat": såkallat.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vilken variant som används beror på om verbet är ett såkallat verbalsubstantiv eller ett riktigt verb.

Om en polis attackeras har denne dessutom rätt att använda våld för att skydda sig, såkallat nödvärn. .

Det brittiska godkännandet är ett såkallat nödgodkännande efter rekommendation av läkemedelsverket MHRA.

I den senaste förklaringen påstår man att Jamal Khashoggi mördades av ett såkallat ”dödsteam” på 15 män.

I många fall med en tillhörande försörjningskälla i form av ett småjordbruk, ett såkallat småbruksegnahem.