Ordräknaren/Vanliga stavfel/Romerks eller romersk?

Romerks eller romersk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är romersk, det är alltså felaktigt att skriva romerks.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet romersk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis romerks. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet romersk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "romersk": romerks.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: romersk
  • Felaktiga stavningar är: romerks
  • Se exempel på romersk i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det innebar att området nu styrdes av visigoterna, som nyligen gjort sig fria från romerks överhöghet.

Dess imponerande tegelfasad nästan som en romerks basilika med kampanil ser i stort sett likadan ut idag.

Mellan åren 46–45 f.Kr., under Julius Caesars regeringstid, upphöjdes stadens status till romerks koloni.

När Antiochos vägrade konfronterades den seleukidiska armén om cirka 45 000 man med en romerks om cirka 50 000.

De romerska glasrutorna tillverkades genom glasgjutning, men redan under romerks tid börjar man blåsa glasrutor.