Ordräknaren/Vanliga stavfel/Gammla eller gamla?

Gammla eller gamla, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är gamla med endast ett m, det är alltså felaktigt att skriva gammla med två m.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet gamla är ett ord som är relativt vanligt att det blir felstavat när det skrivs. Den vanligaste felstavningen är att man lägger in ett extra m i mitten och skriver gammla, men detta är så klart felaktigt. Orsaken till varför ordet ofta stavas fel ligger troligtvis i det faktum att "gammal" stavas med två m, varpå det är enkelt att göra misstaget att även använda två m för gamla.

Sammanfattning

Skriv en kommentar