Ordräknaren/Vanliga stavfel/Muséer eller museer?

Muséer eller museer, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är museer, det är alltså felaktigt att skriva muséer.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet museer är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis muséer. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet museer när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "museer": muséer.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: museer
  • Felaktiga stavningar är: muséer
  • Se exempel på museer i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Där finns bland annat flera muséer som Tekniska museet, Etnografiska museet och Sjöhistoriska museet.

Samtidigt bildades det självständiga ämbetsverket Riksantikvarieämbetet och Statens historiska muséer.

– Vi ser en långsam återhämtning men fortfarande fattas hela tre miljoner besökare till landets muséer.

Dessa delades 1998 upp i de separata myndigheterna Riksantikvarieämbetet och Statens historiska muséer.

Förutom historiska hus finns här också flertalet fina muséer, såsom Arkeologiska museet och Folkloremuseet.