Ordräknaren/Vanliga stavfel/Överaskning eller överraskning?

Överaskning eller överraskning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är överraskning, det är alltså felaktigt att skriva överaskning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet överraskning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis överaskning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet överraskning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "överraskning": överaskning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det kom som en överaskning för oss alla, berättar hon, men säger att hon samtidigt förstår beslutet.

Det är en stor överaskning om vi går vidare från denna runda, även om vi har biljetten i våra händer.

Den amerikanske presidenten Donald Trumps beslut kom som en överaskning för London, Berlin och Paris.

Graviditeten kom som en överaskning, då Katarina varit gift tre gånger tidigare utan att bli med barn.

Vilket material det är får man inte veta innan utan det blir en överaskning när man kommer, säger hon.