Ordräknaren/Vanliga stavfel/Biblografi eller bibliografi?

Biblografi eller bibliografi, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bibliografi, det är alltså felaktigt att skriva biblografi.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bibliografi är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis biblografi. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet bibliografi när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "bibliografi": biblografi.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Utförlig information om OS 1936 inklusive bilder och en uppdaterad biblografi.

I mina noter återfinns många artiklar som saknas där, men jag har inte haft ambitionen att åstadkomma någon fullständig biblografi.