Ordräknaren/Vanliga stavfel/Parodisera eller parodiera?

Parodisera eller parodiera, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är parodiera, det är alltså felaktigt att skriva parodisera.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet parodiera är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis parodisera. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet parodiera när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "parodiera": parodisera.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Die Partei grundades 2004 av medarbetare till satirtidningen Titanic med syfte att parodisera de politiska partierna.

Bentley vars enda storverk, Trents sista detektivbragd (1913) dels innehåller en labyrintlik intrig, dels lyckas parodisera hela deckargenren.

När staden Barcelona 2006 fick ny borgmästare, producerades en scen i programmet där den nyvalde Jordi Hereu fick "provtala" för att Polònia-ensemblen skulle kunna hitta lämpliga egenheter att parodisera.