Ordräknaren/Vanliga stavfel/Stads- el. statsminister?

Stadsminister eller statsminister, vad är rätt?

Det korrekta är statsminister, det är alltså helt fel att använda ordet stadsminister.

Möjlig förklaring till felstavningen

Så här i valtider då det dagligen pratas politik och det förekommer mängder med diskussioner i kommentarsfält på nätet, händer det väldigt ofta att man stöter på att folk skriver stadsminister. Detta är helt felaktigt, det korrekta uttrycket är statsminister.

Orsaken till varför det är så vanligt att man stöter på sådana som byter ut ett t mot ett d i mitten av ordet är troligen dialektal, i somliga uttal låter det faktiskt som att en säger stadminister och inte statsminister. Men det talspråkliga spelar självklart ingen roll, det är statsminister som är det som är korrekt.

Sammanfattning

Skriv en kommentar