Ordräknaren/Vanliga stavfel/Decenium eller decennium?

Decenium eller decennium, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är decennium, det är alltså felaktigt att skriva decenium.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet decennium är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis decenium. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet decennium när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "decennium": decenium.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Utplaceringen av den markbaserade roboten är planerad sedan nästan ett decenium, berättar Westerlund.

Platsen där Nord- och Sydkorea under förra månaden träffades för första gången på mer än ett decenium.

De två vitvalssystrarna ”Lilla vita” och ”Lilla gråa” levde i ett akvarium i Kina i nära ett decenium.

Många av villorna i den delen av Djursholm är uppförda på 1890-talet och under 1900-talets första decenium.

Men under det decenium som gått sedan protesterna mot diktaturen inleddes är medierna en del av förändringen.