Ordräknaren/Vanliga stavfel/Åstakomma eller åstadkomma?

Åstakomma eller åstadkomma, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är åstadkomma, det är alltså felaktigt att skriva åstakomma.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet åstadkomma är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis åstakomma. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet åstadkomma när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "åstadkomma": åstakomma.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Under valrörelsen la Joe Biden särskild tonvikt vid flera områden där han ville åstakomma förändring.

Det här sker väldigt fort och kan därför åstakomma stora förluster, säger Alma Olofsdottir, till Ekot.

Den stora tillgången på pansartrupper gav möjligheter till att åstakomma djupa och stora inringningar.

Kolla man tillbaka sju-åtta månader spelade vi en VM-final och det säger en del om vad vi kan åstakomma.

Här är det idel glada miner och alla verkar övertygade om att den lilla rörelsen kan åstakomma storverk.