Ordräknaren/Vanliga stavfel/Trotts eller trots?

Trotts eller trots, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är trots med ett t, det är alltså felaktigt att skriva trotts med två t.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet trots är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis trotts med två t. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet trots när det uttalas har en sådan betoning på den andra t-stavelsen att det lätt kan misstolkas att det skall vara två t.

Sammanfattning

Skriv en kommentar