Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ha den äran eller har den äran?

Ha den äran eller har den äran, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är har den äran, det är alltså felaktigt att skriva ha den äran.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet har den äran är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ha den äran. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet har den äran när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "har den äran": ha den äran.

Sammanfattning