Ordräknaren/Vanliga stavfel/Våldtäckt eller våldtäkt?

Våldtäckt eller våldtäkt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är våldtäkt, det är alltså felaktigt att skriva våldtäckt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet våldtäkt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis våldtäckt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet våldtäkt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "våldtäkt": våldtäckt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Att bli gravid efter en våldtäckt är skambelagt och många förlossningar kommer att ske i det fördolda.

I dag åtalades den elitryttare som sedan tidigare suttit häktad misstänkt för flera fall av våldtäckt.

Delstaten Alabama har röstat igenom nya abortlagar som förbjuder abort, även vid våldtäckt och incest.

Enligt finsk lag definieras en våldtäckt av att brottsoffret blivit tvingat med våld eller hot om våld.

En man i 20-årsåldern har häktats av Örebro tingsrätt misstänkt för grov våldtäckt och grov misshandel.