Ordräknaren/Vanliga stavfel/Skjunka eller sjunka?

Skjunka eller sjunka, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är sjunka, det är alltså felaktigt att skriva skjunka.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet sjunka är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis skjunka. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet sjunka när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "sjunka": skjunka.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Nu befarar kinesiska myndigheter att oljetankern kan explodera och skjunka ner i havet, det uppger BBC.

Utan den skulle medeltemperaturen skjunka med 5-10 grader, enligt studier vid Met Office Hadley Center.

Jag har inte riktigt förstått det än, det måste skjunka in, säger han i segerintervjun vid greenkanten.a.

Sprängningen ägde rum under söndagsmorgonen med förhoppningen att nivån skulle skjunka med upp till 70 cm.

Just nu är det extremt höga temperaturer ute, men under helgen kommer de att skjunka något runt Kalmarsund.