Ordräknaren/Vanliga stavfel/Amalgan eller amalgam?

Amalgan eller amalgam, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är amalgam, det är alltså felaktigt att skriva amalgan.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet amalgam är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis amalgan. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet amalgam när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "amalgam": amalgan.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Myndigheterna vägrar betrakta amalgan som en hälsorisk, men kan gå med på att det är en miljörisk.

Det är ju tur att man inte är så gammal att man har amalgan i tänderna.