Ordräknaren/Utveckla skrivandet/Miljöbeskrivningar

Skapa miljöbeskrivningar

En oerhört viktig aspekt när det gäller att få en läsare att bli medryckt och fastna för en berättelse är miljöbeskrivningar. Att lägga tid på att få till genomtänkta och lättgreppade miljöbeskrivningar är väl investerad tid. En sak som verkligen kan hjälpa till är att skapa en tankekarta med den miljö som skall beskrivas i centrum. Bygg sedan ut tankekarta med grenar för de olika känslor som du vill att miljöbeskrivningen skall framkalla hos läsaren.

Bra saker att tänka på kring miljöbeskrivningar

Några saker som kan vara bra att tänka på när man skall göra en miljöbeskrivning är:

  • Försöka att gestalta vad en läsare kan tänkas se, höra och kännaom läsaren var i den aktuella miljön
  • Om miljön är utomhus kan det vara bra att göra miljöbeskrivningen utifrån vilken årstid det är
  • Ibland kan händelser, antingen sådant som har hänt eller sådant som händer just nu, "piffa upp" miljöbeskrivningar
  • Ge läsaren en begynnelsestämning genom att beskriva några saker väldigt detaljerat

Öva på att skapa miljöbeskrivningar

Precis som med allting annat är det väldigt nyttigt att öva på att skapa miljöbeskrivningar. Till att börja med kan man försöka skapa en miljöbeskrivning av sitt rum, eller sin favoritplats. Att öva på att skapa miljöbeskrivningar är heller inte någonting som du måste ha penna och papper till, det går lika bra att sitta och fantisera på bussen hur man skulle kunna beskriva olika miljöer. Berätta tyst för dig själv vad du upplever när du kliver in i t.ex. klassrummet eller mataffären.